Sigara içmek ile stres arasındaki ilişki uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. Sigara içen yetişkinler, sigaranın rahatlamalarına yardımcı olduğunu söyleseler de; paradoksal bir biçimde sigara içmeyen kişilere göre biraz daha fazla stresli olduklarını belirtmektedirler. Stres ve sigara içimi arasındaki pozitif bağlantı, sigara içen ergenlerde de görülmektedir. Sigarayı bırakan kişilerin, stres düzeylerinde azalmalar meydana gelmektedir. Bilimsel sonuçlar sigara bağımlılığın stresi arttırdığını göstermesine rağmen, neden sigara içenler sigaranın streslerini azalttığını söylemektedir?

Sigara İçen Yetişkinlerde Stres Olgusu

Sigara içenlerin bir çoğu, sigaranın kendilerini rahatlattığını ve duygu kontrolünün sigara içme nedenlerinden biri olduğunu söylemektedir. Ikard, Gren, ve Horn (1969) araştırmalarında, sigara içenlerin % 80’nin sigara içmek ile ilgili “keyif verici” ve “ rahatlatıcı” şeklindeki olumlu cümlelere katıldığını belirtmiştir.

Anket kullanılan araştırmalarda, sigara içen çoğu kişi “ kendimi gergin veya üzgün hissettiğimde sigara içmek beni rahatlatır”, “sigara beni yatıştırır” şeklindeki cümlelere katıldığını belirtmiştir. Bu sonuçlar, sigaranın duygu kontrolüne yardım etmek gibi bir işlevi olabileceğini göstermektedir.

Warburton (1992, p. 57) araştırmasında, sigaranın kaygı ve öfke duygularını yatıştıran bir işlevi olduğunu göstermiştir. Fakat, sigara içenler, kısa bir süre önce sigara içmemişlerse olumsuz duygular, veya sigarayı bıraktıktan sonra stres düzeylerinde artma, gerginlik gibi duygular belirtmektedirler. Aslında; sigara içimi sırasında hissedilen olumlu duygular, sigaradan uzak durmaktan kaynaklanan olumsuz hislerin yok olmasıdır.

Sigara Bağımlılığında Duygular

Sigara içenlere gün içindeki duyguları sorulduğunda, genellikle tekrarlayan duygu değişimleri belirtmektedirler. Sigara içerken normal duygu durumu ve sonra sigaralar arasında artan stres (O’Neil & Parret, 1992). Bu duygu değişimleri tiryakilerde daha fazla görülmektedir.

Sigara içenlerin stres düzeyleri sadece sigara içtikten hemen sonra, sigara içmeyenlerin stres düzeyleri ile eşittir. Ayrıca, sigaradan mahrum kalmış ve kalmamış kişilere sadece tek bir sigara içme izni verildiğinde, duygu durumunda iyileşme sadece mahrum kalmış kişilerde görülmüştür. Bu da gösteriyor ki, sigaranın duygu durum üzerindeki olumlu etkileri, sadece mahrum kalmışlığın yarattığı olumsuz etkilerin tersine çevrilmesidir (Schacter, 1978).

Sigaralar arasında tekrarlayan negatif duygular, sigara içenlerin normale göre, biraz daha fazla günlük stres yaşadıklarını göstermektedir. Nikotin bağımlılığı, stresin bir nedenidir. Birçok anket çalışması, sigara içenlerin içmeyenlere göre biraz daha fazla stres yaşadıklarını gösterdi. İngiltere’de, yaklaşık 9000 kişi ile yapılan bir çalışmada, sigara içmeyenlere göre daha fazla sayıda sigara içen kişi sürekli stres ve gerginlik altında olduğunu belirtmiştir. (Warburton, Revell, & Thompson, 1991).Vardiyalı çalışan erkekler üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içen erkeklerin daha çok stres yaşadıklarını göstermiştir (Jones & Parrot, 1997).

Sigarasız, sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle...

E-Sigara Tamam Ekibi