12 marka elektronik sigara tarafından üretilen buharın kimyasal bileşenlerinin üzerinde yapılan bu yeni çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çalışma elektronik sigaraların büyük ölçüde tütünün içerdiği zararlı maddeleri içermediği ve tütün bazlı sigaranın içerdiği zararlı kimyasallara maruz kalınmadığını rapor edilmiştir. Ayrıca elektronik sigaralar için tütün kontrolü için bir zarar azaltma stratejisi olarak söz edilmektedir.

(Kaynak: Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control. Published online ahead of print on March 6, 2013. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.)

Elektronik Sigara Buharı Üzerinde Genel Bulgular

Bu çalışmada, seçilen karbonil bileşikleri, uçucu organik bileşikler, tütün - spesifik nitrosaminler ve metal seviyeleri 12 marka elektronik sigara buharı içinde analiz edilmiş ve bir tıbbi nikotin inhalasyonu ile normal tütünlü sigara içimindeki aynı bileşiklerin düzeyleri ile karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın sonuçlarını sıralayacak olursak, "geleneksel bir sigara dumanında bulunan seçilen toksik bileşiklerin seviyeleri bir e-sigara buharında ki düzeyden 9 ila 450 kat daha yüksektir. Bir e-sigara (ayrıca 'vaping' olarak anılacaktır) geleneksel sigara kullanımında aldığımız karşılaştırılabilir kanserojen formaldehit miktarını azaltmaya neden olabilir. Test edilen formaldahit miktarı elektronik sigara buharına oranla normal sigara kullanımında çok daha fazla seviyededir. Akrolein’e maruz kalmak, bir oksidan ve solunum tahriş edici sigara ile kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk olduğu düşünülmektedir, sigara dumanı ile karşılaştırıldığında e-sigara buharında ortalama 15 kat daha düşüktür. Elektronik sigaradaki toksik metaller ve aldehit miktarları ise eser miktarda olup, her hangi bir tedavi üründeki miktarlarla karşılaştırılabilir."

Çalışma aşağıdaki gibi soyut bir sonuca varıyor: "Bulgularımız, esigara ile tütün içerikli sigaraya nazaran seçilen tütün bazlı toksiklere maruz kalma oranını büyük ölçüde azaltabilir düşüncesi ile uyumludur. E-sigara, sigara içenler arasında bir zarar azaltma stratejisi olarak kullanılabilir." Elektronik sigara ve gerçek sigara karşılaştırması olarak, çalışma şu sonuca varıyor: "Bu çalışmanın sonuçları esigaradan çıkan buharın sigara dumanından daha az zararlı olduğu önermesini desteklemektedir. Böylece bir kişinin geleneksel sigara kullanımından e-sigaraya geçişi ile toksik kimyasalların olumsuz sağlık etkilerini azaltılmış olacaktır."

Çalışmanın Elektronik Sigara Piyasasında ki Etkileri

Bizce, bu çalışma elektronik sigaraların normal sigaralara göre daha güvenli olduğunun güçlü bir kanıtıdır. Bu noktada, bilimsel kanıtların bütünü elektronik sigara için büyük ölçüde sigara ile ilişkili sağlık risklerini azaltacaktır sonucuna varmaktadır.

Bu çalışmanın herhangi bir elektronik sigara şirketi tarafından finanse edilmiş bir çalışma değil bağımsız bir çalışma olduğunu unutmayın. Çalışmanın finansman kaynakları Polonya Bilim Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü olması çalışmaya objektiflik ve güvenilirlik katar.

Bu çalışma e-sigaranın normal sigara kullanımına göre daha güvenli olduğunu göstermesine rağmen, aynı zamanda e-sigara’nın mutlak anlamda güvenli olduğu anlamına gelmemektedir.

Sigarasız, sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle...

E-Sigara Tamam Ekibi