Elektronik sigara uluslararası piyasaya ilk çıktığı 2008 yılından itibaren beraberinde pek çok tartışmaya da neden olmuştur. Elektronik sigara yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda bu kısa sürede yapılan araştırmalar aksini söylese de bazı kurumlar ısrarla zararları olabileceği konusunda uyarmakta. Yapılan ve yapılmakta olan onlarca bilimsel araştırma kısa dönemde elektronik sigara ile sigaranın zararlarından kurtulabileceğimizi söylese de tabii ki bu e-sigaralar üzerine daha bir çok araştırma yapılması gerekmekte.

Elektronik Sigara Üzerine Genel Açıklamalar

Elektronik sigara üzerine özellikle devlet kurumları tütün şirketlerinin de baskısından ve sektörün ekonomik etkisinden dolayı bilimsel çalışma sonuçlarını pek tarafsız olarak yorumladıkları söylenemez. Bazı kurumlar ise esigara karşıtı açıklamalar yapmaktalar. Ancak son yıllarda bağımsız kuruluşların ve üniversitelerin elektronik sigara üzerine araştırmaları artmakta. Hiç şüphesiz e-sigaraya olan ilgi arttıkça bu tarz esigara üzerine araştırmalarda daha da artacaktır.

Bu kapsamda elektronik sigara üzerine yapılan laboratuvar testlerinin yanında insanlar üzerindeki etkilerini ve sigarayı bıraktırma açısından işlevselliğini ölçen farklı metotlar kullanılabilmekte. Bizde İtalyan araştırmacıları e-sigara kullanımı üzerine yapmış oldukları farklı bir çalışmayı ve sonuçlarını sizinle paylaşmak istedik.

Elektronik Sigara Üzerine İtalyanların Bir Çalışması

Araştırmacılar, danışmanlık ve destek hizmetlerini nikotin bantları ve sakızlarıyla birleştirdiğinde bile çok az tiryaki sigarayı bırakıyor. Buna karşın kısa süre önce İtalyan araştırmacılar, daha az çaba sarf ederek daha büyük bir başarı yakaladı. Catania Üniversitesi'nden Riccardo Polosa'nın öncülüğündeki bir ekip 40 sigara tiryakisini bir deneye alarak onlara mağazalarda 50 dolara satılan bir elektronik sigara verdi.

Bu elektronik sigara, ya da e-sigara, buharlaşarak bir tür buhar oluşturan sıvı nikotin içeriyor. Esigara ile kullanıcı sigara dumanındaki tehlikeli maddelere maruz kalmaksızın, bağımlılık yaratan nikotini (ve sigarayı ağza götürme hissini) alabilmek için buharı soluyor. Altı ayın ardından, Polosa'nın deneyine katılan deneklerin yarısından fazlası e-sigara kullanarak düzenli sigara kullanımlarını en az yarı yarıya azalttı. Deneklerin dörtte biriyse e-sigara ile sigarayı tamamen bıraktı. Çok küçük bir kısmı ise elektronik sigarayı kullanmayıp normal sigara kullanımına kaldığı yerden devam etti.

Sigarasız, sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle...

E-Sigara Tamam Ekibi